Polskie Towarzystwo Terapeutów Metody Vojty i International Vojta Gesellschaft e. V., Serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu:

„Odruchowa lokomocja według Vojty – znaczenie przepony w sterowaniu posturalnym”

Zawartość szkolenia:

 • Anatomiczne podstawy funkcjonowania przepon (oris, thoracis, pelvis) i ich centralne sterowanie.
 • Funkcje i zaburzenia funkcjonowania przepon i ich związek ze sterowaniem posturalnym oraz z mechanizmami wyprostnymi w obrębie obręczy barkowej i miednicznej.
 • Praktyczna analiza funkcjonowania przepon w kontekście mechanizmów wyprostnych i posturalnych.
 • Różnorodne możliwości wyzwalania stref stymulacji oraz warianty manipulacji ustawień kątowych w pozycji wyjściowej podczas wyzwalania odruchowej lokomocji.
 • Kryteria ustalania procesu terapii.
 • Demonstracja omawianych elementów terapii metodą Vojty na pacjentach i/lub na filmie video oraz ćwiczeniach na uczestnikach szkolenia.

Szkolenie skierowane jest do:

– fizjoterapeutów którzy ukończyli co najmniej część A kursu metody Vojty dla dzieci i/lub dorosłych

– fizjoterapeutów i terapeutów (logopedów), który nie kończyli kursu metody Vojty

– lekarzy

(w pierwszej kolejności będą kwalifikowani fizjoterapeuci legitymujący się certyfikatem IVG ukończenia kursu metody Vojty)

Termin:

09.03.2019 – 10.03.2019 r.

Miejsce:

Centrum Diagnozy i Terapii Dzieci Baby Tree

ul. Niepodległości 1 , 72- 100 Goleniów

Prowadzący kurs:

Roland Wittl, Grzegorz Serkies

Organizator:

Oddział Zachodniopomorski Polskiego Towarzystwa Terapeutów Metody Vojty

mgr Lucyna Wittbrodt

Cena szkolenia:

1100 zł – członkowie Polskiego Towarzystwa Terapeutów Metody Vojty

1200 zł – fizjoterapeuci, którzy ukończyli kurs metody Vojty, ale nie są członkami PTTMV

1350 zł – fizjoterapeuci, terapeuci i lekarze

Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie jest:

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu na adres mailowy: biuro@babytree.pl
 2. Osoba wstępnie zakwalifikowana (zostanie o tym poinformowana mailowo) zobowiązana jest do uiszczenia całości ceny szkolenia do dnia 24.02.2019 rok

na konto:

Polskiego Towarzystwa Terapeutów Metody Vojty

10 1940 1076 3011 9149 0002 0000

Tytuł przelewu: WORKSHOP W GOLENIOWIE 09 – 10.03.2019

UWAGA: proszę zwrócić uwagę na nr konta (zmiana numeru)

 • Po dokonaniu opłaty uczestnik zobowiązany jest przesłać potwierdzenie dokonania przelewu na adres mailowy: biuro@babytree.pl
 • Brak opłaty i potwierdzenia przelewu w/w terminie jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem na szkolenie.
 • W razie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu po 04.03.2019 r. opłata nie będzie zwracana.
 • Liczba uczestników: 16 osób.

Pytania odnośnie kwalifikacji na szkolenie proszę kierować do:

mgr Lucyna Wittbrodt

mail: biuro@babytree.pl

tel.: 532 626 454

Istnieje możliwość rezerwacji pokoi hotelowych, wyżywienia oraz przedstawienia na szkoleniu własnego pacjenta, w tym celu prosimy o kontakt z mgr Lucyna Wittbrodt.

Serdecznie zapraszam:

mgr Grzegorz Serkies

tel: 506 06 75 64

mail: grzegorz.serkies@vojta.com.pl