Polskie Towarzystwo Terapeutów Metody Vojty i International Vojta Gesellschaft e.V., Serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu:

„Metoda odruchowej lokomocji wg Vojty zastosowana u dzieci przedwcześnie urodzonych – OITN”

Zawartość szkolenia:

 1. Porównanie wcześniaka i noworodka urodzonego o czasie. Prezentacja odchyleń.
 2. Mechanika oddychania

    – pierwszy oddech u noworodka

    – specyfika oddychania u wcześniaka

 •  Metody wsparcia oddechu u wcześniaków
 • Stymulacja metodą odruchowej lokomocji wg Vojty jako terapia oddechowa u wcześniaków  ( teoria , film video , praca w oddziale )
 • Ssanie – rola stymulacji metodą odruchowe lokomocji wg Vojty.
 • Wskazania do terapii u wcześniaków – OITN
 • Dawkowanie terapii
 • Cele terapii w OITN oraz po wyjściu do domu
 • Granice terapii
 •  Praca z pacjentami w oddziale OITN oraz w ramach ambulatorium. Prezentacja terapii u wcześniaków.

Szkolenie skierowane jest do:

– fizjoterapeutów, którzy ukończyli co najmniej część A kursu metody Vojty dla dzieci i/lub dorosłych

– fizjoterapeutów i terapeutów (logopedów), który nie kończyli kursu metody Vojty

– lekarzy

(w pierwszej kolejności będą kwalifikowani fizjoterapeuci legitymujący się certyfikatem IVG ukończenia kursu metody Vojty)

Ilość osób – max 15 osób

Termin:

08.06 – 09.06.2019

Miejsce:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

ul. Królewiecka 146
Elbląg 82-300

zbiórka w holu przy wejściu głównym 9.00

Prowadzący kurs:

mgr Anna Fonfara – instruktor IVG

mgr Sebastian Niżnik – asystent IVG

Organizator:

Polskie Towarzystwo Terapeutów Metody Vojty i International Vojta Gesellschaft e.V.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

Cena szkolenia:

1050 zł – członkowie Polskiego Towarzystwa Terapeutów Metody Vojty

1300 zł – pozostałe osoby chętne wziąć udział w szkoleniu

Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie jest:

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu na adres mailowy: sebastian.niznik@vojta.com.pl
 2. Osoba wstępnie zakwalifikowana (zostanie o tym poinformowana mailowo) zobowiązana jest do uiszczenia całości ceny szkolenia do dnia 20.05.2019 rok

na konto:

Polskiego Towarzystwa Terapeutów Metody Vojty

10 1940 1076 3011 9149 0002 0000

Tytuł przelewu: WORKSHOP WCZEŚNIAK ELBLĄG

UWAGA: proszę zwrócić uwagę na nr konta (zmiana numeru!)

 • Po dokonaniu opłaty uczestnik zobowiązany jest przesłać potwierdzenie dokonania przelewu na adres mailowy: sebastian.niznik@vojta.com.pl
 • Brak opłaty i potwierdzenia przelewu w/w terminie jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem na szkolenie.
 • W razie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu po 24.05.2019 r. opłata nie będzie zwracana.
 • Liczba uczestników: 15 osób.

Pytania odnośnie kwalifikacji na szkolenie proszę kierować do:

mgr Sebastian Niżnik

mail: sebastian.niznik@vojta.com.pl

tel.: 509 415 410

Istnieje możliwość rezerwacji pokoi hotelowych, wyżywienia w tym celu prosimy o kontakt z mgr Sebastian Niżnik

Serdecznie zapraszam:

mgr Grzegorz Serkies

tel: 506 06 75 64

mail: grzegorz.serkies@vojta.com.pl