Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im.Jana Bożego w Lublinie – Oddział Noworodków i Wcześniaków, email: annababik20@gmail.com,
tel. 510 502 072