Anna Zaniewska-Marecik – Instytut “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, email: anna.zaniewska86@gmail.com