Doktor nauk o kulturze fizycznej, Specjalista Fizjoterapii,
Instruktor Terapeutycznych Kursów Vojty
www.fizjoterapia.opole.pl , Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu Zakład Rehabilitacji; Politechnika Opolska – Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii – Katedra Fizjoterapii klinicznej. tel. 502 52 94 82, goha33@wp.plwww.fizjoterapia.opole.pl