Polskie Towarzystwo Terapeutów Metody Vojty i International Vojta Gesellschaft e. V., Serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu:

„Odruchowa lokomocja według Vojty – znaczenie przepony w sterowaniu posturalnym”

Zawartość szkolenia:

 • Anatomiczne podstawy przepon (oris, thoracis, pelvis) i ich centralne sterowanie.
 • Funkcje i zaburzenia funkcjonowania przepon i ich związek z mechanizmami wyprostnymi w obrębie obręczy barkowej i miednicznej.
 • Różnorodne możliwości wyzwalania stref stymulacji oraz warianty manipulacji ustawień kątowych w pozycji wyjściowej podczas wyzwalania odruchowej lokomocji.
 • Kryteria ustalania procesu terapii.
 • Demonstracja omawianych elementów terapii metodą Vojty na pacjentach i/lub na filmie video oraz ćwiczeniach na uczestnikach szkolenia.

Szkolenie skierowane jest:

 • Do fizjoterapeutów, którzy ukończyli co najmniej część A kursu metody Vojty.
 • Lekarzy
 • Fizjoterapeutów

(w pierwszej kolejności będą kwalifikowani fizjoterapeuci legitymujący się certyfikatem IVG ukończenia kursu metody Vojty)

 Termin:

06.10.2018 – 07.10.2018 r.

 Miejsce:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
Ul. Królewiecka146
(Gabinet rehabilitacji dzieci i noworodków/szkoła rodzenia)

 Prowadzący kurs:
Roland Wittl,
Grzegorz Serkies

Organizator:
Oddział Pomorski Polskiego Towarzystwa Terapeutów Metody Vojty
mgr Sebastian Niźnik

Cena szkolenia – 1150 zł

Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie jest:

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu na adres mailowy: niznik@vojta.com.pl
 2. Osoba wstępnie zakwalifikowana (zostanie o tym poinformowana mailowo) zobowiązana jest do uiszczenia całości ceny szkolenia 1150 zł do dnia 07.09.2018 roku

na konto:

Polskiego Towarzystwa Terapeutów Medody Vojty
11 1940 1076 3011 9149 0000 0000

Tytuł przelewu: WORKSHOP W ELBLĄGU 06.10 – 07.10.2017

 1. Po dokonaniu opłaty uczestnik zobowiązany jest przesłać potwierdzenie dokonania przelewu na adres mailowy: sebastian.niznik@vojta.com.pl
 2. Brak opłaty i potwierdzenia przelewu w/w terminie jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem na szkolenie.
 3. W razie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu po 09.2018 r. opłata nie będzie zwracana.
 4. Liczba uczestników: 16 osób.

Pytania odnośnie kwalifikacji na szkolenie proszę kierować do:
mgr Sebastian Niznik
mail: sebastian.niznik@vojta.com.pl
tel.: 509 415 410

Istnieje możliwość rezerwacji pokoi hotelowych, wyżywienia oraz przedstawienia na szkoleniu własnego pacjenta, w tym celu prosimy o kontakt z mgr Sebastianem Niżnikiem.

 Serdecznie zapraszam:
mgr Grzegorz Serkies
tel: 506 06 75 64
mail: grzegorz.serkies@vojta.com.pl