Koordynator Oddziału : Lucyna Wittbrodt  tel 532626454
Zastępca Koordynatora : Anita Haralabidis tel.663220887