Koordynator : Małgorzata Eichhof-Siergiej, tel: 695422353, email: malgorzata.siergiej@vojta.com.pl

Z-ca koordynatora :  Mariola Połedniok, tel : 503436066, mail: mariola.poledniok@vojta.com.pl

Osoba odpowiedzialna za terapię osób dorosłych: Artur Serwatka, tel. 501136936, email: artur.serwatka@vojta.com.pl

AG – Ruda Śląska 26.05

Workshop 6.04-07.04 Ruda Śląska – relacja

https://www.vojta.com.pl/index.php/2019/02/18/ag-gliwice-relacja-2/

AG 27.10.2017r. Zabrze – Relacja

AG 27.10 – Zabrze

AG Gliwice – relacja

02.07 – AG – Gliwice