W sprawach Polskiego Stowarzyszenie Terapeutów Metodą Vojty, proszę kontaktować się z Panem mgr Grzegorzem Serkiesem – Prezesem PTTMV:

grzegorz.serkies@vojta.com.pl

 

W sprawach strony internetowej, listy terapeutów proszę kontaktować się z Panem mgr Arturem Polczykiem:

artur.polczyk@vojta.com.pl

 

W sprawach organizowania warsztatów terapeutów metody Vojty z danym nauczycielem, asystentem proszę kontaktować się indywidualnie.