Koordynator: MIRELA KOZAKIEWICZ email: j.kozakiewicz96@upcpoczta.pl tel: 501 893 187

Z-ca koordynatora: BOŻENA BERENT email: btberent@wp.pl tel: 506 877 157

Spotkanie Oddziału Pomorskiego i Warmińsko–Mazurskiego 23-24.11

AG Elbląg – relacja 09.07

Zmiana terminu spotkania Oddziału Pomorskiego

Pomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Terapeutów Metody Vojty