09.07.2017 w Szpitalu Wojewódzkim w Elblągu odbyły się warsztaty rozwijające metody Vojty.

Prowadzącym był instruktor IVG mgr Grzegorz Serkies. Szkolenie odbyło się w ramach koła terapeutów Vojty województwa pomorskiego. Podczas warsztatów obecni byli zaproszeni lekarze pediatrzy i neonatolodzy Oddziałów Noworodkowych:
– za-ca ordynatora dr Danuta Gojlik
– dr Ligia Marzjan
– dr Justyna Ordańska
– kierownik szpitalnego zakładu rehabilitacji mgr Ewa Gronostaj

Swoją obecnością zaszczyciła nas również Ordynator Oddziałów Noworodkowych Pani dr Barbara Chomik. Wszyscy lekarze byli bardzo zainteresowani, brali czynny udział w warsztatach, wspierali nas wiedzą lekarską i za to chcielibyśmy im serdecznie podziękować.

Spotkanie rozpoczęło się od wykładów:

  • 1. „Wpływ I fazy odruchowego obrotu na jakość i efektywność ssania dziecka urodzonego drogą cięcia cesarskiego” – mgr Sebastian Niżnik.
  • 2.”Przedstawienie znaczenia oceny reaktywności posturalnej w planowaniu terapii w metodzie Vojty: – mgr Grzegorz Serkies.

W dalszej części praktycznej dokonaliśmy analizy i oceny odchyleń wzorców globalnych, określaliśmy problem główny i cel terapii czterech zaproszonych pacjentów, którym bardzo dziękujemy.

W warsztatach udział wzięli:

  1. Bożena Berent
  2. Sebastian Niżnik
  3. Karolina Kuczyńska
  4. Karolina Górska-Szymańska
  5. Katarzyna Szuflita
  6. Malwina Włodarczyk

Był to bardzo pracowity i udany dzień.

Pozdrawiamy.