Szanowni Państwo,

Organizatorzy grup roboczych oraz koordynatorzy oddziałów wojewódzkich mają możliwość przesyłania relacji i ogłoszeń na stronę internetową vojta.com.pl oraz fanpage PTTMV (serwis facebook). Treści należy przygotować zgodnie z formatem strony, jednolitą czcionką, bez dodatkowych tabel, rozdzielników. Autor tekstu zobowiązuje się sprawdzić jego poprawność, treści błędne, pisane wielką literą (Capsh lockiem), z błędną pisownią i rażącymi błędami, w tym również z brakiem znaków interpunkcyjnych, nie będą publikowane. Administrator serwisu nie poprawia przesyłanych tekstów, nie koryguje interpunkcji oraz nie konwertuje plików graficznych, do akceptowalnych przez serwis formatów. Akceptowalne formaty zdjęć to: jpg, jpeg, png.

Należy jednak pamiętać i mieć na uwadze, że zgodnie z regulaminem strony www.vojta.com.pl , zaakceptowanym przez każdego jej użytkownika :

Treści, media i dane przesłane przez organizatora warsztatów, grup roboczych i innych kursów

Koordynatorzy Oddziałów Wojewódzkich i/lub Organizatorzy szkoleń, prowadzonych przez Instruktorów i Asystentów IVG , przesyłając dane osobowe uczestników szkolenia, workshopu, grupy roboczej, jednocześnie odpowiadają za zgody na publikację oraz poprawność i rzetelne przygotowanie przesłanych treści, mediów i załączonych do publikacji newsa ,relacji danych. 

Do przesłanych treści należy dołączyć podpisaną przez każdego uczestnika szkolenia zgodę na publikację danych i wrażliwych osobowo treści znajdujących się w przesłanych do publikacji mediach. 

Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do odwołania zgody i zgłoszenia żądania do usunięcia, przesłanych przez organizatorów lub koordynatorów wojewódzkich oddziałów tyczących się jego osoby treści, wysyłając zgłoszenie na adres admin@vojta.com.pl „

Pozdrawiamy,
vojta.com.pl