Koodrynator: Bałut Izabela email: izabelabalut83@gmail.com

Zastępca Koordynatora:  Jenś Karina

AG województwa łódzkiego – 19.11.2022