W dniu 21 września 2019 r. w Ośrodku Almedica Witonia ul. Starzyńskiego 6a w Witonii odbyło się ogólnopolskie szkolenie „ Grupa Robocza” Polskiego Towarzystwa Terapeutów Metody Vojty .
Tematem szkolenia były : „ Najczęściej spotykane wady genetyczne u dzieci i ich terapia metodą Vojty”.
Szkolenie poprowadziła mgr Anna Fonfara ,certyfikowany instruktor i terapeuta metody Vojty.
Organizatorami szkolenia byli : Międzynarodowe Stowarzyszenie Metody Vojty Oddział Łódzki oraz podmiot leczniczy Almedica Witonia, reprezentowany przez mgr Annę Kaczorowską – certyfikowanego terapeutę metody Vojty.
W szkoleniu brało udział 14 terapeutów metody Vojty , którzy przyjechali z różnych części Polski aby podwyższyć swoje umiejętności.
Lista uczestników:
1 Anna Kaczorowska
2 Andrzej Danielewski
3 Milena Brzoza-Gołaszewska
4 Małgorzata Pilarska
5 Izabela Bałut
6 Monika Kusińska
7 Renata Penkala
8 Sylwia Świtkowska
9 Izabela Janicka
10 Joanna Polarczyk
11 Anna Wysocka
12 Joanna Onichimiuk-Czerwińska
13 Karolina Sikorska
14 Justyna Danielak

W ramach 10 godzin dydaktycznych na szkoleniu omówiono najczęściej spotykane wady genetyczne u dzieci, dokonano praktycznej analizy kinezjologicznej czwórki dzieci z zdiagnozowanymi chorobami genetycznymi, ustalono u nich problem główny oraz przygotowano indywidualny program terapii. Na szkoleniu omówione zostały również teoretyczne oraz praktyczne zagadnienia dokumentacji medycznej.