ZARZĄD:

Prezes Grzegorz Serkies

mail: grzegorz.serkies@vojta.com.pl

tel.: +48 506 06 75 64


Wiceprezes
Paweł Kozłowski

mail: pawel.kozlowski@vojta.com.pl

tel.: +48 693 67 08 90


Członek Zarządu
Anna Fonfara

mail: anna.fonfara@vojta.com.pl

tel.: +48 505 82 60 46


Skarbnik
Ewelina Gasz

mail: skarbnik@vojta.com.pl

tel.: +48 504 27 58 84

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Beata Sikora

mail: beata.sikora@vojta.com.pl

Anita Haralabidis

mail: anita.haralabidis@vojta.com.pl

Lucyna Wittbrodt

mail: lucyna.wittbrodt@vojta.com.pl

Artur Polczyk

mail: artur.polczyk@vojta.com.pl

Sebastian Niźnik

mail: sebastian.niznik@vojta.com.pl

Łukasz Argier

mail: lukasz.argier@vojta.com.pl

 

WŁADZE ODDZIAŁÓW

 

 

SEKCJE