Koordynator: Joanna Jędrzejek
Zastępca: Agnieszka Dębosz