23 sierpnia 2019 roku  w Szpitalu Specjalistycznym Pro-Familia w Rzeszowie odbyło się AG pt: „Zastosowanie metody Vojty u dzieci przedwcześnie urodzonych” na Oddziale Intensywnej Terapii Noworodkowej.

Podczas szkolenia poruszone zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące terapii metodą Vojty u wcześniaków, porównanie dziecka urodzonego przedwcześnie z noworodkiem donoszonym, specyfika oddychania wcześniaka oraz wskazania do terapii u wcześniaków i dawkowanie terapii.

W trakcie AG pracowaliśmy z wcześniakami na OITN, a także z pacjentami ambulatoryjnymi w gabinecie.

Serdeczne podziękowania dla rodziców i opiekunów pacjentów oraz Pana ordynatora dr Janusza Witalisa, za umożliwienie organizacji szkolenia i miłe przyjęcie na Oddziale.

Szkolenia prowadziła dr Małgorzata Fuchs

W AG wzięli udział

Agnieszka Dębosz

Joanna Jędrzejek

Anita Iwańska-Iovino

Beata Bieniec-Dul

Jakub Maziarz

Marta Ryszkiewicz-Poborca

Monika Szegda

Joanna Trybus

Anna Wanielista

Maria Czudec

Aleksandra Gajda

W trakcie AG zawiązaliśmy Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Terapeutów Metody Vojty.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników