Koordynator: Martyna Brychcy tel. 507051998, email: fizjospot@wp.pl

Zastępca Koordynatora: Małgorzata Andrzejewska tel. 602651468

AG Kalisz – relacja z 28/05/2022