W dniach 09-10.03.2019 w „Centrum Diagnozy i Terapii Dzieci Baby Tree” w  Goleniowie odbył się workshop “Odruchowa lokomocja według Vojty – znaczenie przepony w sterowaniu posturalnym”.

Szkolenie prowadzili:
Roland Wittl (instruktor IVG),
mgr Grzegorz Serkies (instruktor IVG),

W ramach szkolenia odbył się panel wykładowy oraz warsztaty praktyczne.

Podczas wykładów zostały  omówione : anatomiczne podstawy funkcjonowania przepon ; zaburzenia funkcjonowania przepon i ich związek ze sterowaniem posturalnym oraz z mechanizmami wyprostnymi w obrębie obręczy barkowej i miednicznej.

W trakcie warsztatów praktycznych uczestnicy szkolenia mieli możliwość pracy zarówno na sobie jak i podczas  terapii z pacjentami .

Dziękujemy  pacjentom i ich rodzicom za uczestnictwo.

Udział w szkoleniu wzięli :

Magdalena Adamska

Agata Andruczyk

Magdalena Ciołko

Sylwia Cudziło  

Piotr Depta

Monika Garncarek

Anita Gostomska

Anita Haralabidis

Aleksandra Jakubowska

Krzysztof Konior

Mateusz Marcinkowski

Sebastian Niżnik (asystent IVG)

Beata Strzałkowska

Joanna Surowińska (instruktor IVG)

Przemysław Szewczyk

Sylwia Westfal -Janicka

Lucyna  Wittbrodt

Monika Wutke

Anna Zielińska – Klotz