06-07.X.2018 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu odbył się workshop pt: „Odruchowa lokomocja według Vojty – znaczenie przepony w sterowaniu posturalnym”
 
Prowadzącymi byli
mgr Roland Wittl – instruktor IVG
mgr Grzegorz Serkies – instruktor IVG
 
Tematem wykładów była anatomia przepon oraz ich centralne sterowanie.
Omówione zostały funkcje i zaburzenia funkcjonowania przepon, ich związek z mechanizmami wyprostnymi w obrębie obręczy barkowej i miednicznej. 
Był to bardzo wartościowy merytorycznie i praktycznie weekend. 
 
Podczas pracy z pacjentem jak i ćwiczeń praktycznych na sobie aktywny udział wzięli lekarze i pielęgniarki oddziałów noworodkowych elbląskiego szpitala, którzy wsparli nas swoją wiedzą. Szczególnie chcielibyśmy podziękować:
dr Barbarze Chomik – ordynator oddziału noworodkowego, patologii, intensywnej terapii noworodka
dr Danucie Gojlik – z-ca ordynatora lekarz pediatra neonatolog
dr Ligii Marzjan – lekarz pediatra neonatolog
dr Wiktorowi Szymańskiemu – lekarz pediatra neonatolog.
Serdecznie dziękujemy!
 
Dziękujemy także pacjentom i ich rodzicom za uczestnictwo.

[ngg src=”galleries” ids=”20″ display=”basic_thumbnail”]