24.11 odbyło się Spotkanie terapeutów Metody Vojty we Wrocławiu. Głównym tematem warsztatów było wczesne wykrywanie cech autystycznych u dzieci z problemami neurologicznymi.

Prowadzący: mgr Joanna Surowińska (Instruktor IVG) .

Omówiliśmy elementy diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ze zwróceniem uwagi na ich szczególne potrzeby. W trakcie warsztatów spotkaliśmy się z pacjentami z trudnościami w zakresie regulacji behawioralnej, zaplanowaliśmy terapię z wykorzystaniem Odruchowej Lokomocji z uwzględnieniem holistycznego podejścia. Dziękujemy pacjentom i terapeutom za udział w szkoleniu.

W szkoleniu wzięli udział  :
1. Ewa Baranowska,
2. Kamila Glińska,
3. Barbara Masiuk,
4. Agata Miskiewicz,
5. Sławomir Radwański,
6. Dominika Pruchnik,
7. Paulina Zajm- Bątkiewicz,
8. Martyna Brychcy,
9. Małgorzata Andrzejewska,
10. Anna Sermet,
11. Anita Haralabidis,
12. Małgorzata Pawełek,
13. Bożena Irzyk,
14. Monika Garncarek,
15. Joanna Polarczyk.