Polskie Towarzystwo Terapeutów Metody Vojty i International Vojta Gesellschaft e. V., serdecznie zapraszą do wzięcia udziału w szkoleniu:

„Odruchowa lokomocja według Vojty – właściwości lokomocyjne odruchowego obrotu”

Zawartość szkolenia:

 • Ocena planowanego ruchu w odniesieniu do właściwości lokomocyjnych odruchowego obrotu.
 • Różnice i zastosowanie poszczególnych faz odruchowego obrotu w odniesieniu do stanu funkcjonalnego pacjenta.
 • Analiza aktywowanych wzorców odruchowego obrotu w kontekście idealnej ontogenezy.
 • Różnorodne możliwości wyzwalania stref stymulacji oraz warianty manipulacji ustawień kątowych w pozycji wyjściowej podczas wyzwalania odruchowej odruchowego obrotu.
 • Siad skośny vs. IV faza odruchowego obrotu
 • Kryteria ustalania procesu terapii.
 • Demonstracja omawianych elementów terapii metodą Vojty na pacjentach i/lub na filmie video oraz ćwiczeniach na uczestnikach szkolenia.

Szkolenie skierowane jest do:

– fizjoterapeutów którzy ukończyli co najmniej część A kursu metody Vojty dla dzieci i/lub dorosłych

– lekarzy

Termin:

21.09.2019 – 22.09.2019 r.

Miejsce:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach

Uśnice 15

82-400 Sztum

Prowadzący kurs:

Roland Wittl, Grzegorz Serkies

Organizator:

Oddział Pomorski Polskiego Towarzystwa Terapeutów Metody Vojty

mgr Karolina Kuczyńska

Cena szkolenia:

1100 zł – członkowie Polskiego Towarzystwa Terapeutów Metody Vojty

1200 zł – fizjoterapeuci, którzy ukończyli kurs metody Vojty, ale nie są członkami PTTMV

1350 zł – lekarze

Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie jest:

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu na adres mailowy: karolina_orczykowska@wp.pl
 2. Osoba wstępnie zakwalifikowana (zostanie o tym poinformowana mailowo) zobowiązana jest do uiszczenia całości ceny szkolenia do dnia 31.08.2019 rok

na konto:

Polskiego Towarzystwa Terapeutów Metody Vojty

10 1940 1076 3011 9149 0002 0000

Tytuł przelewu: WORKSHOP W MALBORKU 09 – 10.03.2019

UWAGA: proszę zwrócić uwagę na nr konta (zmiana numeru)

 • Po dokonaniu opłaty uczestnik zobowiązany jest przesłać potwierdzenie dokonania przelewu na adres mailowy: karolina_orczykowska@wp.pl
 • Brak opłaty i potwierdzenia przelewu w/w terminie jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem na szkolenie.
 • W razie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu po 31.08.2019 r. opłata nie będzie zwracana.
 • Liczba uczestników: 16 osób.

Pytania odnośnie kwalifikacji na szkolenie proszę kierować do:

mgr Karolina Kuczyńska

mail: vis-rehabilitacja.dzieci@wp.pl

tel.: 691 022 815 (PO GODZINIE 21.00)

Istnieje możliwość rezerwacji pokoi hotelowych, wyżywienia oraz przedstawienia na szkoleniu własnego pacjenta, w tym celu prosimy o kontakt z mgr Karoliną Kuczyńską.

Serdecznie zapraszam:

mgr Grzegorz Serkies

tel: 506 06 75 64

mail: grzegorz.serkies@vojta.com.pl