W imieniu Polskiego Towarzystwa Terapeutów Metody Vojty i International Vojta Gesellschaft e.V. oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu: „METODA ODRUCHOWEJ LOKOMOCJI wg VOJTY zastosowana u DZIECI PRZEDWCZEŚNIE URODZONYCH – OITN”.

Zawartość szkolenia: Porównanie wcześniaka i noworodka urodzonego o czasie.
Prezentacja odchyleń. Mechanika oddychania – pierwszy oddech u noworodka – specyfika oddychania u wcześniaka
Metody wsparcia oddechu u wcześniaków
Stymulacja metodą odruchowej lokomocji wg Vojty jako terapia oddechowa u wcześniaków ( teoria , film video , praca w oddziale).
Ssanie – rola stymulacji metodą odruchowe lokomocji wg Vojty.Wskazania do terapii u wcześniaków – OITN Dawkowanie terapii, Cele terapii w OITN oraz po wyjściu do domu.
Granice terapii.
Praca z pacjentami wyłącznie w oddziale OITN Prezentacja terapii u wcześniaków.

Szkolenie skierowane jest do:
– fizjoterapeutów, którzy ukończyli co najmniej część A kursu metody Vojty dla dzieci i/lub dorosłych
– fizjoterapeutów i terapeutów (logopedów), którzy nie ukończyli kursu metody Vojty– lekarzy
Ilość osób – max 8 osób
Termin:14.05 – 15.05.2022
Miejsce:Wojewódzki Szpital Zespolony w Elbląguul. Królewiecka 146 Elbląg 82-300zbiórka w holu przy wejściu głównym 8.30
Prowadzący kurs:mgr Anna Fonfara – instruktor IVG
mgr Sebastian Niżnik – asystent IVG
Cena szkolenia: 1500zł.
Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie jest zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu na adres mailowy: sebastian.niznik@vojta.com.pl
Osoba wstępnie zakwalifikowana (zostanie o tym poinformowana mailowo) zobowiązana jest do uiszczenia całości ceny szkolenia do dnia 15.04.2022 rok.
Po dokonaniu opłaty uczestnik zobowiązany jest przesłać potwierdzenie dokonania przelewu na adres mailowy: sebastian.niznik@vojta.com.plBrak opłaty i potwierdzenia przelewu w/w terminie jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem na szkolenie.
W razie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu po 24.04.2022 r. opłata nie będzie zwracana.
Pytania odnośnie szkolenia proszę kierować do:
mgr Sebastian Niżnik mail: sebastian.niznik@vojta.com.pl tel.: 509 415 410

Serdecznie zapraszamy:
Ania i Sebastian.