INFORMACJE PODSTAWOWE

Termin:
A1 28- 29.05.2022
A2 17- 18.09.2022
B1 5-6.11.2022
B2 rok 2023 (w trakcie ustalania)
Prowadzenie: dr n med. Bożena Dołyk, mgr Anna Fonfara
Adresaci: fizjoterapeuci pediatryczni (pracujący z niemowlętami).
Liczba godzin: 34 (Część A – 19h , część B- 20h analiza zadania domowego on line 5 godzin)
Cena: 3480zł
– wpisowe 1000 zł płatne przy zapisie
– 890zł na 4 tyg. przed zjazdem A
– 1590zł na 4 tyg. przed zjazdem B
Miejsce kursu: Wrocław
Uczestnicy szkolenia otrzymają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie :
-prawidłowego rozwoju postawy, mechanizmów podporowo- wyprostnych, motoryki u niemowląt
-ilościowych i jakościowych zaburzeń tego rozwoju
-zastosowania reakcji ułożeniowych , oceny ich wzorców prawidłowych i nieprawidłowych
-odruchów prymitywnych i ich ewolucji w rozwoju prawidłowym i patologicznym
-nieprawidłowego rozwoju dziecka, utrwalania patologii w kierunku różnych zespołów neurologicznych.


Zdobyta wiedza i praktyczne umiejętności pozwolą dokładnie i szczegółowo ocenić stan pacjenta, jego potrzeby a co za tym idzie w sposób bardziej celowy planować terapię, wychwycić objawy niepokojące.
Warsztat składa się z dwóch części (A i B), obejmujących wykłady i zajęcia praktyczne. Po części A uczestnicy szkolenia będą mieli do wykonania pracę domową. Będzie polegała na nagraniu filmu i dokonaniu pisemnej oceny motoryki spontanicznej oraz reakcji ułożeniowych u badanego dziecka. Omówienie nagrania będzie się odbywać w grupie, w systemie on-line.REJESTRACJAPROGRAMUWAGI !

PROGRAM KURSU

Część A

Dzień I 9.00-18.00

Wprowadzenie .Idealny rozwój ruchowy dziecka w pierwszym roku życia,
ontogeneza rozwoju postawy i lokomocji

Idealny rozwój ruchowy dziecka w pierwszym roku życia, ontogeneza
rozwoju postawy i lokomocji

Reakcje ułożeniowe- wykonanie, ocena

Zajęcia praktyczne z lalkami

Dzień II 8.30-16.30

Reakcje ułożeniowe w planowaniu terapii. Odpowiedzialność terapeuty i
granice zastosowania metod diagnostycznych przez terapeutę. 2 AF, BD

Zajęcia praktyczne z pacjentami  

Część B

Dzień III 8.30-18.15 

Odruchy prymitywne. Nieprawidłowy rozwój motoryczny w pierwszym roku
życia. Zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej. 2 BD, AF

Nieprawidłowy rozwój motoryczny w pierwszym roku życia. Zaburzenia
ośrodkowej koordynacji nerwowej cd. , Diagnoza- czy ocena terapeutyczna a
diagnoza lekarska 2 BD, AF

Zajęcia praktyczne

Dzień IV 8.30-16.00

Motoryka patologiczna a motoryka nieprawidłowa 2 BD, AF

Motoryka patologiczna
Ocena 2 dzieci.

Do zobaczenia!