SPSK Nr 1 PUM  im. prof T.Sokołowskiego w Szczecinie: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci, Klinika Neonatologii w Policach, email: olola85@wp.pl, tel. 502 587 278