Skip to main content

Workshop 30.06-01.07 Goleniów: „Odruchowa lokomocja według Vojty – doświadczenia własne: przedstawienie praktyczne i teoretyczne terapii, praca z pacjentem”

Polskie Towarzystwo Terapeutów Metody Vojty i International Vojta Gesellschaft e. V., Serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu:

„Odruchowa lokomocja według Vojty – doświadczenia własne: przedstawienie praktyczne i teoretyczne terapii, praca z pacjentem”

Zawartość szkolenia:

 • Różnorodne możliwości wyzwalania stref stymulacji oraz warianty manipulacji ustawień kątowych w pozycji wyjściowej podczas wyzwalania odruchowej lokomocji.
 • Sposoby zastosowania oporu w aktywowaniu wzorców ruchowych w odruchowej lokomocji.
 • Analiza aktywowanych wzorców ruchowych w kontekście idealnej motorycznej ontogenezy.
 • Przedstawienie i interpretacja mechanizmów unikania i ich terapeutyczne konsekwencje dla terapii metodą Vojty.
 • Kryteria ustalania procesu terapii.
 • Demonstracja omawianych elementów terapii metodą Vojty na pacjentach i/lub na filmie video oraz ćwiczeniach na uczestnikach szkolenia.

Szkolenie skierowane jest:

Do fizjoterapeutów, którzy ukończyli co najmniej część A kursu metody Vojty oraz lekarzy.

(w pierwszej kolejności będą kwalifikowani fizjoterapeuci legitymujący się certyfikatem IVG ukończenia kursu metody Vojty)

 

Termin:

30.06.2018 – 01.07.2018 r.
Miejsce:

Centrum Diagnozy i Terapii Dzieci Baby Tree

 1. Niepodległości 1 , 72- 100 Goleniów

 

Prowadzący kurs:

Roland Wittl, Grzegorz Serkies

 

Organizator:

Oddział Zachodniopomorski Polskiego Towarzystwa Terapeutów Metody Vojty

mgr Lucyna Wittbrodt

 

Cena szkolenia – 1150 zł

 

Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie jest:

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu na adres mailowy: biuro@babytree.pl
 2. Osoba wstępnie zakwalifikowana (zostanie o tym poinformowana mailowo) zobowiązana jest do uiszczenia całości ceny szkolenia 1150 zł do dnia 30.05.2018 roku

na konto:

Polskiego Towarzystwa Terapeutów Medody Vojty

 

11 1940 1076 3011 9149 0000 0000

 

Tytuł przelewu: WORKSHOP W GOLENIOWIE 30.06 – 01.07.2017

 1. Po dokonaniu opłaty uczestnik zobowiązany jest przesłać potwierdzenie dokonania przelewu na adres mailowy: biuro@babytree.pl
 2. Brak opłaty i potwierdzenia przelewu w/w terminie jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem na szkolenie.
 3. W razie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu po 30.05.2018 r. opłata nie będzie zwracana.
 4. Liczba uczestników: 16 osób.

 

Pytania odnośnie kwalifikacji na szkolenie proszę kierować do:

mgr Lucyna Wittbrodt

mail: biuro@babytree.pl

tel.: 532 626 454

 

Istnieje możliwość rezerwacji pokoi hotelowych, wyżywienia oraz przedstawienia na szkoleniu własnego pacjenta, w tym celu prosimy o kontakt z mgr Lucyna Wittbrodt.

 

Prosimy również o nadsyłanie propozycji zagadnień jakie chcielibyście Państwo dodatkowo poruszyć w trakcie szkolenia na adres grzegorz.serkies@vojta.com.pl (do dn. 30.05.2018 r).

 

 

Serdecznie zapraszam:

mgr Grzegorz Serkies

tel: 506 06 75 64

mail: grzegorz.serkies@vojta.com.pl