Skip to main content

Kurs terapeutyczny Metody Vojty – dzieci Wrocław

Szkolimy się we Wrocławiu w Centrum Fundacji „Promyk Słońca”

Adresaci: Fizjoterapeuci
Prowadzenie: Certyfikowani nauczyciele metody
Forma: Kurs

Podstawą terapeutycznej metody Vojty jest kinezjologia rozwojowa, która pozwala odróżnić zachowania prawidłowe od zaburzonych wzorców ruchu. Metoda ta polega na wyzwalaniu u pacjenta reakcji mięśniowych nazwanych kompleksami odruchowej lokomocji: odruchowego obrotu i odruchowego pełzania. Stosuje się ją przede wszystkim w leczeniu utrwalonych już niedowładów, a także w przypadkach uszkodzeń splotu ramiennego, przepuklinach oponowo-rdzeniowych oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest usprawnienie ruchowe, niezależnie od wieku pacjenta.

Cel: Uczestnicy kursu poznają w praktyce zasady terapeutycznej metody Vojty. Uczą się m.in. rozpoznawać zaburzenia kinezjologiczne pacjenta i układać odpowiedni do potrzeb program rehabilitacyjny. Opanowują technikę aktywizacji odruchowej lokomocji.

Uwagi: Kurs autoryzowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Vojty (Internationale Vojta Gesellschaft). Absolwenci otrzymują międzynarodowy certyfikat honorowany w większości krajów świata.
Aby wziąć udział w rekrutacji do kursu pt. Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami ruchowymi” prosimy o przesłanie niżej wymienionych dokumentów: