Skip to main content

Wczesna diagnostyka neurorozwojowa uszkodzeń układu nerwowego wg Vojty – kurs dla lekarzy

Kurs: Wczesna diagnostyka neurorozwojowa uszkodzeń układu nerwowego wg Vojty

Termin: 25-28 lutego 2019r.

Miejsce: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego ,,Promyk Słońca”, ul. Swobodna 8a; 50-088 Wrocław 

Prowadzenie: dr Grażyna Banaszek, dr Bożena Dołyk

Cena: 1100zł 

Zapisy na stronie: http://www.old.promykslonca.pl/wrocaw/73-wczesna-diagnostyka-neurorozwojowa-uszkodze-ukadu-nerowego-niemowlt-wg-vojty