Skip to main content

Zastosowanie metody Vojty u dzieci przedwcześnie urodzonych na oddziale intensywnej terapii noworodka

Zapraszamy na szkolenie „Zastosowanie metody Vojty u dzieci przedwcześnie urodzonych na oddziale intensywnej terapii noworodka”, które odbędzie się 13-14.05.2017.
Workshop będzie zawierał:
– informacje dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju z wykorzystaniem  metody Vojty,
– możliwości zastosowania metody Vojty w różnych jednostkach chorobowych,- informacje dotyczące różnorodnych działań oraz specyfiki działań na oddziale ITN,
– podstawowe informacje dotyczące oceny wcześniaka( zakres działań fizjoterapeuty i lekarza )oraz szereg innych ciekawych zagadnień.
Miejsce USK ul Borowska 213 Wrocław Klinika Neonatologii
Czas 13-14.05.2017
Prowadzący: mgr A. Fonfara, dr M. Fuchs
Zgłoszenia Anna Fonfara afonfara@op.pl  (zgłoszenia prosimy kierować do 30.04.2017. Uprzejmie prosimy podać nr telefonu i dane osoby zgłaszającej się na workshop)
Liczba miejsc 15
Cena 600 zł