“Analiza kinezjologiczna pacjenta w planowaniu terapii. Wprowadzenie rodzica do terapii”.

W dniu 21.01.2017r. odbędą się warsztaty rozwijające: “Analiza kinezjologiczna pacjenta w planowaniu terapii. Wprowadzenie rodzica do terapii”. Prowadzący: Grzegorz Serkies, instruktor IVG Cel warsztatów: – określenie i analiza odchyleń wzorców globalnych – określenie problemu głównego i celu terapii – ustalenie programu terapii pod kątem wprowadzenia rodzica do terapii – poszerzenie wiadomości i umiejętności praktycznych w […]