23-24.06 – Sympozjum z okazji 100 rocznicy urodzin profesora Vaclava Vojty

Z okazji 100. urodzin profesora Vaclava Vojty Międzynarodowe Stowarzyszenie Vojty Serdecznie zaprasza na sympozjum do Kolonii, miasta, w którym Vaclav Vojta rozpoczął swoją pracę w Niemczech. W trakcie wielodyscyplinarnych wykładów i warsztatów dyskutowane będą szerokie możliwości zastosowania metody Vojty, jej pozycja na tle wyników najnowszych badań i aktualnego stanu wiedzy praktycznej i teoretycznej, a także perspektywy rozwoju.