JAK ZNALEŹĆ SIĘ NA OFICJALNEJ LIŚCIE TERAPEUTÓW METODY VOJTY:

W celu wpisania się i/lub pozostania na oficjalnej liście terapeutów należy:

1) zarejestrować się w serwisie podając swoje aktualne dane (imię, nazwisko i aktualny adres email zgodny z listą terawpeutów) oraz zaakceptować regulamin i politykę prywatności serwisu. Osoby, które nie zarejestrują swojego konta, z prawidłowymi, aktualnymi danymi – nie zostaną wpisane i nie będą widoczne na oficjalnej liście terapeutów.

Po zakończeniu rejestracji należy aktywować konto, klikając w adres www dostarczony na skrzynkę mailową podaną w trakcie rejestracji.

Dane osobowe wpisujemy w Profilu po zalogowaniu się na stronie www.vojta.com.pl , do którego uzyskujemy dostęp po zalogowaniu się na stronie (wybierając z menu Logowanie i wpisując dane podane w trakcie rejestracji lub  tutaj)  Do swojego profilu uzyskujemy dostęp klikając w swoją nazwę użytkownika w prawym, górnym rogu strony (Ryc. a i b)

a)

b)

2) Przesyłamy Dane oraz certyfikat IVG na listę terapeutów; po dokonaniu rejestracji w serwisie ! Adres mailowy : admin@vojta.com.pl 

Dane, które należy umieścić w mailu:

– imię, nazwisko
– tytuł zawodowy/naukowy
– wojewódzwo
– miejsce pracy (jakie ma być umieszczone na stronie internetowej)
– dane kontaktowe (mail, telefon, adres strony internetowej, portal społecznościowy)
– skan certyfikatu ukończenia kursu m. Vojty ( tylko jpg, jpeg)
– skan certyfikatu ukończenia kusu odświerzającego (tylko jpg, jpeg)
– skany zaświadczeń uczestnictwa w AG, Workshopach (jpg, jpeg)
– nie przesyłamy dyplomów uczelnianych/szkół masażu/ innych szkoleń  itd. 

Wiadomość proszę zatytułować „Lista terapeutów metody Vojty”, a załączone obrazy obrócić tak, aby wgrać je bezpośrednio na stronę w prawidłowym ustawieniu wertykalnym. W/w dane będą na bierząco umieszczane na stronie internetowej stowarzyszenia.

Przypominamy, iż zgodnie z polityką prywatności:

Certyfikowani Terapeuci Metody Vojty, dobrowolnie i na własną prośbę przesyłają aktualne dane kontaktowe i informacje o sobie do publikacji w serwisie www.vojta.com.pl .

Przesyłając dane na oficjalną listę terapeutów metody Vojty, użytkownik ma świadomość, iż dostęp do danych będzie miała każda osoba odwiedzająca stronę. Serwis www.vojta.com.pl nie odpowiada za to, w jaki sposób dane będą wykorzystywane, kopiowane i przetwarzane przez odwiedzających stronę.

Terapeuta, ma pełne prawo do usunięcia, edycji i zmiany informacji przesłanych na witrynę przez pośrednictwo admina (mailowo), wysyłając wiadomość drogą mailową ze stosownym żądaniem na adres admin@vojta.com.pl

Jednocześnie zabrania się kopiowania i udostępniania danych zarówno z oficjalnej listy certyfikowanych terapeutów, jak i pozostałych treści zawartych w serwisie bez zgody autora i administratora serwisu. Wszystkie treści zawarte na stronach portalu są przedmiotem praw autorskich przysługujących ich twórcy i podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim. 

Prezes PTTMV mgr Grzegorz Serkies