Tytuł zawodowy: magister rehabilitacji ruchowej
Stopień naukowy: dr nauk o kulturze fizycznej

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Al. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław

dorota.wojtowicz@awf.wroc.pl
Tel.: 609 166 441