Wojewódzki szpital Specjalistyczny w Legnicy,
Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Intensywnej Terapii Wcześniaków, Noworodków i Dzieci,
email: funia59@wp.pl,
tel. 600 350 956