W dniu 01.04.2017 r odbyło się spotkanie AG grupy terapeutów z kujawsko-pomorskiego oddziału PTTMV. Warsztaty odbyły się w  Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy.

Część teoretyczną poprowadzili certyfikowani terapeuci metody w swoich wykładach:

„Wpływ I fazy odruchowego obrotu wg Vojty na jakość oddechu u dzieci urodzonych przedwcześnie.” – mgr Marta Łysak z Bydgosczy  oraz

„Wpływ I fazy odruchowego obrotu wg Vojty na jakość jedzenia u dzieci urodzonych cesarskim cięciem.” – mgr Sebastian Niżnik z Elbląga.

Części teoretycznej przysłuchiwał się konsultant wojewódzki ds. neonatologii w naszym regionie dr . n.med. Piotr Korbal. Uczestnicy szkolenia brali czynny udział w analizie i planowaniu terapii  pacjentów. Podczas części praktycznej koleżanki i koledzy terapeuci wymieniali się doświadczeniami w swojej pracy oraz aktywnie dyskutowali na temat rozwiązywania problemów terapeutycznych. Na zakończenie Wszyscy uczestnicy mieli możliwość odwiedzić  Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka z Wyjazdowym Zespołem „N”.

UCZESTNICY:

dr n.med. Piotr Korbal
dr Magdalena Rafińska
Rafał Brudny
Anna Startek
Izabela Kuberska-Jarmoła
Joanna Sebastian
Sylwia Westfal-Janicka
Anna Zielińska-Klotz
Ewa Adamowicz
Tomasz Rybkiewicz
Marta Łysak
Sebastian Niżnik