Magister fizjoterapii,
Inowrocław: Centrum Terapii,
Rewalidacji i Wspomagania Rozwoju;
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ,,Sowa”
anismeller@gmail.com,
790502402, fb