Gabinet Rehabilitacyjny Ewa Adamowicz oraz
Centrum Medyczne IKAR,
tel: 507451190,
mail: ewa.adamowicz44@gail.com