ICZMP Klinika Rehabilitacji Łódź ul. Rzgowska 281/289,
Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski, Koluszki ul. Budowlanych 8, tel. 723461578, plusajskiadam@wp.pl