mgr Jan Konopka – Klinika Rehabilitacji ICZMP Łódź ul. Rzgowska 281/289,
Poradnia Rehabilitacyjna – INTERMEDICUS ul. Sojczyńskiego 3/5 Łódź, 
email: konopkajan@wp.pl, tel. 793-302-006