magister fizjoterapii,
Fizjosensoryka Smyka Ul. Jasna 12, 05-300
Mińsk Mazowiecki,
fizjosensorykasmyka@gmail.com
tel. 793818032
fb: Fizjosensoryka Smyka