Asystent Terapeutycznych Kursów Vojty
email: mpvojta@gmail.com, tel. 608022969,
www.fizjoterapia.opole.pl

Maj                2011 –   Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci i
młodzieży z zaburzeniami ruchu
Wrzesień     2012  –  Uszkodzenie splotu barkowego w kontekście
terapeutycznym.
Październik 2012  –   Analiza kinezjologiczna niemowlęcia w pierwszym kwartale życia