Samodzielny Ośrodek Rehabilitacyjno- Oświatowy dla Dzieci Niepełnosprawnych Centrum Rozwoju Dziecka, ul. Ułańska 5a, Katowice;
CORPUS MEDICA ul. Fitelberga 11 Ruda Śląska, tel. 503 436 066
e-mail: mariola.poledniok@op.pl