Psoni żory (Ośrodek Wczesnej Interwencji),
tel 32/43 45 236, agnieszka.perszke@gmail.com