– Centrum Leczenia i Rehabilitacji ,,Akwawit”
ul. Św. Józefa 5 64-100 Leszno, tel: 608-255-451 (woj. wielkopolskie)

– Centrum Rehabilitacji Dzieci ul. Rynek 5B,
67-200 Głogów tel. 785-990-296; 608-255-451
www.centrumrehabilitacjidzieci.pl email: k.obuchowicz@centrumrehabilitacjidzieci.pl
(woj. dolnośląskie)