ZZOZ w Ostrowie Wlkp., tel. 531618786,
email:  asiczka33@gmail.com