Zgodnie z Uchwała nr 1

Zarządu Stowarzyszenia

„POLSKIE TOWARZYSTWO TERAPEUTÓW METODY VOJTY”

z siedzibą w Warszawie

w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy

 

            Zarząd PTTMV działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Stowarzyszenia, postanawia skreślić z listy członków Stowarzyszenia wszystkich tych członków, którzy zalegają z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy,.

 

Od powyższej uchwały istnieje możliwość odwołania się w terminie 30 dni od dnia poinformowania, przedstawiając kartę członkowską i dowód opłacenia składek.

 

Prezes PTTMV

Grzegorz Serkies