Zapraszamy na spotkanie grupy roboczej, które odbędzie się  28.01.2017 we Wrocławiu w Przychodni Pulsantis przy
ul. Ostrowskiego 3. W trakcie spotkanie przeprowadzimy analizą kinezjologiczną pacjentów ze wparciem lekarzy i terapeutów.
Tematy spotkania :
–  wada rozwojowa móżdżku,
– zaburzenia wzrostu,  zaburzenia lokomocji brak możliwości przejścia z pozycji stojącej do kucznej,
– kręcz szyi ,
Spotkanie zaplanowano na godz. 09:00
Chętnych zapraszamy do kontaktu mailowego  z jedną z organizatorek, Panią mgr Anną Górecką
Wszystkich chętnych zapraszamy również na zebranie mające na celu stworzenie dolnośląskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Terapeutów Metody Vojty, które odbędzie się bezpośrednio po grupie roboczej.