Welcome to your test

Który mięsień jest głównym antygrawitatorem klatki piersiowej w odruchowym pełzaniu ?
Przeciwskazaniem do terapii jest