Dnia 24 czerwca w Suwałkach odbędzie się spotkanie terapeutów metody Vojty.
Zawiązany zostanie podlaski oddzial  terapeutów metody Vojty. Spotkanie poprowadzi instruktor IVG mgr Grzegorz Serkies. 

Temat: Studium przypadku, praktyczna praca z pacjentem
Koszt: 350 zł, płatne na miejscu.
ilość osób :10 – miejsc brak,
miejsce Parus, Centrum Rehabilitacji niemowląt, dzieci i dorosłych w Suwałkach
kontakt do osoby organizującej : Anna Sikorska 691027313