Polskie Towarzystwo Terapeutów metody Vojty i International Vojta Gesellschaft e. V., Serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu:

 „PROBLEMY TERAPEUTYCZNE PACJENTÓW Z  HEMIPLEGIĄ W OPARCIU  O TERAPIĘ METODĄ VOJTY ”,

 Termin: 21- 22 lipiec 2018
Miejsce: Ośrodek Terapia Neurologiczna Samodzielni ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18 w Warszawie
Prowadzący kurs: 
Barbara Maurer-Burkhard
Asystenci: 
Artur Laszczkowski, Łukasz Argier
Cena kursu – 1150 zł
Maksymalna ilość osób – 16

Zawartość szkolenia:

  • Kryteria ustalania procesu terapii u osób dorosłych z hemiplegią,
  • Przedstawienie i interpretacja mechanizmów unikania i ich terapeutyczne konsekwencje,
  • Dobór stref stymulacji oraz wariantów manipulacji ustawień kątowych w pozycji wyjściowej podczas wyzwalania odruchowej lokomocji,
  • Demonstracja wybranych elementów terapii metodą Vojty na pacjentach,

Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie jest:

  1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu na adres mailowy: lukasz.argier@vojta.com.pl
  2. Osoba wstępnie zakwalifikowana (zostanie o tym poinformowana mailowo) zobowiązana jest do uiszczenia całości ceny szkolenia 1150 zł do dnia 30.05.2018 roku

na konto: Polskiego Towarzystwa Terapeutów Medody Vojty:
11 1940 1076 3011 9149 0000 0000

Tytuł przelewu: WORKSHOP W WARSZAWIE 21- 22.07.2018

  1. Po dokonaniu opłaty uczestnik zobowiązany jest przesłać potwierdzenie dokonania przelewu na adres mailowy: lukasz.argier@vojta.com.pl
  2. Brak opłaty i potwierdzenia przelewu w/w terminie jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem na szkolenie.
  3. W razie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu po 30.05.2018 r. opłata nie będzie zwracana.
  4. Liczba uczestników: 16 osób.

Pytania odnośnie kwalifikacji na szkolenie proszę kierować do:
mgr Łukasz Argier
mail: 
lukasz.argier@vojta.com.pl
tel.: 606 781 243

Istnieje możliwość rezerwacji pokoi hotelowych, w tym celu prosimy o kontakt z:

mgr Anną Konopką
mail:
konopkaania@wp.pl
tel.: 502 280 785

Organizatorami z ramienia Ośrodka Terapia Neurologiczna Samodzielni są:


mgr Anna Konopka,
mail:
konopkaania@wp.pl
tel.: 502 280 785

 mgr Joanna Grot
mail: asiagrot@gmail.com
tel.: 602 372 368

 mgr Patrycja Puzewicz
mail: patpuz13@gmail.com
tel.: 607 548 140

 Serdecznie zapraszam:
Grzegorz Serkies
tel: 506 06 75 64
mail: grzegorz.serkies@vojta.com.pl